Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19059
Title: Logistics Việt Nam trong cách mạng công nghiệp 4.0: cơ hội và thách thức
Other Titles: Logistics in Vietnam in industrial revolution 4.0: Opportunities and challenges
Authors: Đinh, Thu Phương
Keywords: Công nghiệp 4.0
Logistics 4.0
Issue Date: 2018
Publisher: Giao thông vận tải
Series/Report no.: Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ giao thông vận tải;tr. 108-112
Abstract: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra một cách nhanh chóng và mạnh mẽ. Nó có tác động toàn diện tới mọi lĩnh vực như cơ cấu ngành nghề, cung - cầu của thị trường lao động, hệ thống quản trị sản xuất... Quản trị logistics và chuỗi cung ứng cũng không nằm ngoài sự tác động này. Trong phạm vi hài viết cung cấp một số kiến thức nền tảng về logistics trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như xu hướng phát triến của logistics trong tương lai. Bài viết cũng đề cập đến những cơ hội và thách thức mà logistics Việt Nam phải đối mặt trong cách mạng công nghiệp 4.0, từ đó đề xuất một số giải pháp đế logistics Việt Nam hắt kịp với xu thế của thế giới.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19059
ISSN: 978-604-78-1578-0
Appears in Collections:Kỷ yếu - Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dinh-Thu-Phuong-1.pdf309,84 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.