Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19047
Nhan đề: Lý thuyết mạch - Tập 2: Sách được dùng làm giáo trình cho sinh viên đại học và cao đẳng kỹ thuật
Tác giả: Phương, Xuân Nhàn
Hồ, Anh Túy
Từ khoá: Mạch điện
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật
Trích dẫn: In lần thứ 6, có chỉnh sửa và bổ sung.
Tóm tắt: Đồ thị bode, cực tuyến tính tương hổ, cực tuyến tính không tương hổ, ứng dụng, tổng hợp mạch, phương pháp tổng quát tổng hợp mạch tích cực RC.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19047
Bộ sưu tập: Điện - Điện tử

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LythuyetmachT2.pdf13,1 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.