Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19045
Nhan đề: Nguyên lý kinh tế vi mô - Principles of microeconomics (Có phụ lục nâng cao): Lý thuyết và thực hành ứng dụng; Bài tập hướng dẫn chi tiết; Minh hoạ tình huống thực tế; Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập.
Nhan đề khác: Principles of microeconomics
Tác giả: Đinh, Phi Hổ
Từ khoá: Kinh tế vi mô
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Thống kê
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19045
Bộ sưu tập: Quản trị Doanh nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nguyen-lykinhtevimo.pdf17,89 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.