Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19045
Title: Nguyên lý kinh tế vi mô - Principles of microeconomics (Có phụ lục nâng cao): Lý thuyết và thực hành ứng dụng; Bài tập hướng dẫn chi tiết; Minh hoạ tình huống thực tế; Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập.
Other Titles: Principles of microeconomics
Authors: Đinh, Phi Hổ
Keywords: Kinh tế vi mô
Issue Date: 2009
Publisher: Thống kê
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19045
Appears in Collections:Quản trị Doanh nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-lykinhtevimo.pdf17,89 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.