Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19042
Nhan đề: Giải pháp phát triển du lịch sinh thái bền vững tại Vườn Quốc gia Tràm chim trong cách mạng công nghiệp 4.0
Tác giả: Phạm, Thị Phượng
Ngô, Thúy Lân
Từ khoá: Du lịch sinh thái -- Tràm chim -- Đồng Tháp
Năm xuất bản: 2017
Tùng thư/Số báo cáo: Kỷ yếu hội thảo khoa học;tr. 109-123
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19042
ISSN: 978-604-73-5980-6
Bộ sưu tập: Kỷ yếu - Hội thảo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NgoThuyLan.pdf851,77 kBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.