Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19038
Title: Chuỗi cung ứng khai thác hải sản xa bờ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Thực trạng và giải pháp.
Authors: Đỗ, Thanh Phong
Keywords: Logistics -- Bà Rịa - Vũng Tàu
Issue Date: 2017
Abstract: Chỗi cung ứng các sản phẩm khai thác hải sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện đang tồn tại rất nhiều vấn đề về chất lượng và khả năng cung cấp. Việc nâng cao chất lượng và khả năng cung cấp các sản phẩm hải sản là rất quan trọng vì đây là một trong các sản phẩm xuất khẩu chủ đạo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Để giải quyết các vấn đề tồn tại này, bài báo phân tích một số vấn đề chính ảnh hưởng tới kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản từ quan điểm quản trị chỗi cung ứng từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19038
Appears in Collections:Logistics (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoThanhPhong6.pdf2,22 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.