Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19036
Title: Nguồn nhân lực dịch vụ Logistics tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Thực trạng và giải pháp
Authors: Đỗ, Thanh Phong
Keywords: Nguồn nhân lực -- Bà Rịa Vũng Tàu
Logistics
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Thông tin Khoa học và Công nghệ;tr. 21-24
Abstract: Ngành Logistics đã và đang có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy vậy những bất cập về nghiệp vụ chuyên môn; kỹ năng mềm; tin học; ngoại ngữ của nguồn nhân lực logistics cũng đang làm giảm sức cạnh tranh và sự đa dạng của các sản phẩm công nghiệp và dịch vụ tình BR-VT. Dưới đây là một số giải pháp về nguồn nhân lực logistics nhằm hiện thực hoá mục tiêu phát triển dịch vụ logistics BR-VT trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19036
Appears in Collections:Logistics (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoThanhPhong4.pdf1,31 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.