Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19035
Title: Đội ngũ tri thức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, những giải pháp sử dụng hiệu quả phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế
Authors: Trương, Thành Công
Đỗ, Thanh Phong
Keywords: Nguồn nhân lực -- Bà Rịa Vũng Tàu
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Thông tin Khoa học và Công nghệ;tr. 28-30
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19035
Appears in Collections:Logistics (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoThanhPhong3.pdf1,03 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.