Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19022
Nhan đề: Phân tích định lượng
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Vân
Từ khoá: Phân tích định lượng
Hoá phân tích
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Tp Hồ Chí Minh.
Trích dẫn: Tái bản lần thứ 1
Mô tả: 537 tr.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19022
Bộ sưu tập: Công nghệ thực phẩm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Phan-tich-dinh-luong.pdf11,93 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.