Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19016
Nhan đề: Kỹ thuật tách hỗn hợp nhiều cấu tử. Tập 1: Các nguyên lý và ứng dụng (Giáo trình dành cho sinh viên và học viên cao học ngành Kỹ thuật hoá học của các trường đại học kỹ thuật)
Tác giả: Nguyễn, Hữu Tùng
Từ khoá: Công nghệ hoá học
Tách hỗn hợp
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Bách Khoa - Hà Nội
Trích dẫn: Xuất bản lần thứ 2, có chỉnh sửa và bổ sung.
Mô tả: 400 tr.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19016
ISBN: 9786049111228
Bộ sưu tập: Viện KT&KTB

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Ky-thuat-tach-hon-hop-nhieu-cau-tu-T.1.pdf8,7 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.