Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19016
Title: Kỹ thuật tách hỗn hợp nhiều cấu tử. Tập 1: Các nguyên lý và ứng dụng (Giáo trình dành cho sinh viên và học viên cao học ngành Kỹ thuật hoá học của các trường đại học kỹ thuật)
Authors: Nguyễn, Hữu Tùng
Keywords: Công nghệ hoá học
Tách hỗn hợp
Issue Date: 2012
Publisher: Bách Khoa - Hà Nội
Citation: Xuất bản lần thứ 2, có chỉnh sửa và bổ sung.
Description: 400 tr.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19016
ISBN: 9786049111228
Appears in Collections:Viện KT&KTB

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ky-thuat-tach-hon-hop-nhieu-cau-tu-T.1.pdf8,7 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.