Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19015
Nhan đề: Nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế biển Việt Nam hiện nay
Nhan đề khác: Human RESOURCES in marine economic development in Vietnam
Tác giả: Lê, Thị Hiếu Thảo
Từ khoá: Nguồn nhân lực -- Việt Nam
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Công thương số 4+5;tr. 67-72
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19015
ISSN: 0866-7756
Bộ sưu tập: TT Đào tạo đại cương - PT kĩ năng mềm (Articles)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LeThiHieuThao.pdf451,2 kBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.