Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19014
Nhan đề: Phát triển du lịch biển của một số nước Đông Nam Á - Bài học kinh nghiệm cho phát triển du lịch biển của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tác giả: Nguyễn, Thị Ánh Hoa
Từ khoá: Du lịch biển -- Bà Rịa Vũng Tàu
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thông tin Khoa học & Công nghệ;tr. 27-31
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19014
ISSN: 1859-91264
Bộ sưu tập: Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh (Articles)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Anh-Hoa.pdf337,77 kBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.