Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16231
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thuế TNDN của doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ
Authors: Trần, Mạnh Hùng
Lê, Sĩ Trí (Gvhd)
Keywords: Thuế -- Thu nhập doanh nghiệp --Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
Abstract: “ Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thuế TNDN của doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ” với mục tiêu là xác định, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thuế TNDN; Đo lường và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến thuế TNDN của các DN FDI trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, khuyến nghị các chính sách hợp lý, khả thi nhằm tăng nguồn thu cho NSNN đồng thời nuôi dưỡng nguồn thu thuế bằng biện pháp khuyến khích, thúc đẩy các DN FDI tiếp tục mở rộng đầu tư phát triển trong địa bàn tỉnh ngày càng mạnh mẽ hơn nữa nhằm góp phần quan trọng trong tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16231
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.