Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16228
Title: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng quản trị rủi ro tại chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen – Nhà máy tôn Hoa Sen Phú Mỹ: Luận văn thạc sĩ
Authors: Trần, Thị Thu Hà
Phan, Đức Dũng (Gvhd)
Keywords: Kiểm soát nội bộ -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16228
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35.Tran-Thi-Thu-Ha.pdf1,01 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.