Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16227
Title: Tác động dịch vụ Logistics đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp Phú Mỹ: Luận văn thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Mạnh Hưng
Vũ, Văn Đông (Gvhd)
Keywords: Logistics -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
Abstract: Với cơ hội và thách thức cho ngành dịch vụ logistics phát triển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng như trên cả nước, thúc đẩy hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp Phú Mỹ và các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển. Từ nhu cầu đó cần có sự phân tích tác động của dịch vụ logistics đến hiệu quả hoạt động kinh doanh để nắm rõ các yếu tố tác động nhiều nhất và hiệu quả nhất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cũng như các doanh nghiệp trên địa bàn. Tác giả tiến hành thu thập dữ liệu, điều tra khảo sát và sử dụng phần mềm SPSS để phân tích đưa ra kết quả, kết hợp với cơ sở lý thuyết và thực trạng của công ty cũng như địa bàn tỉnh để đưa ra giải pháp.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16227
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34.Nguyen-Manh-hung.pdf4,95 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.