Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16223
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại siêu thị CO.OPMART Vũng Tà: Luận văn thạc sĩ
Authors: Lê, Thị Mỹ Hạnh
Trần, Anh Quang (Gvhd)
Keywords: Siêu thị CO.OPMART -- Chất lượng dịch vụ -- Luận văn thạc sĩ
Quan hệ khách hàng -- Chất lượng dịch vụ
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16223
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30.Le-Thi-My-Hanh.pdf4,78 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.