Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16218
Title: Các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Thủy sản và Xuất nhập khẩu Côn Đảo (COIMEX): Luận văn thạc sĩ
Authors: Trần, Thị Hồng Châm
Đinh, Phi Hổ (Gvhd)
Keywords: Năng lực cạnh tranh -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
Abstract: Trong những năm qua, các doanh nghiệp xuất khấu thủy sản (DNXKTS) Việt Nam không ngừng lớn mạnh, nhưng vẫn còn nhiều điểm yếu, đặc biệt là về năng lực cạnh tranh. Việc gia nhập sâu Tổ chức Thương mại thế giới WTO, AFTA, và đạt được các Thỏa thuận Thương mại Xuyên Thái Bình Eương (TPP), mang l ại cho Công ty Cổ phần Thủy Sản và Xuất Nhập Khẩu Côn Đảo rất nhiều cơ hội cũng như thách thức. Cơ hội có một thị trường khổng lồ để xuất khẩu, mở rộng thị trường. Bên cạnh đó, là những khó khăn thách thức, cạnh tranh gay gắt hơn với hàng thủy sản của những nước khác như Trung Quốc, Thái Lan, Ân Độ... , cùng với sự bảo hộ mậu dịch của các nước nhập khẩu.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16218
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh
Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25.Tran-Hong-Cham.pdf11,07 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.