Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16211
Title: Các nhân tố tác động đến sự gắn kết của người lao động tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Đoàn Xuân Châu
Đỗ, Phú Trần Tình (Gvhd)
Keywords: Ngân hàng thương mại -- Luận văn thạc sĩ
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16211
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18.Nguyen-Doan-Xuan-Chau.pdf1,07 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.