Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16210
Title: Nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bán lẻ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi Nhánh Bà Rịa: Luận văn thạc sĩ
Authors: Hoàng, Thị Minh Phượng
Võ, Thị Thu Hồng (Gvhd)
Keywords: Ngân hàng thương mại -- Chất lượng dịch vụ -- Luận văn thạc sĩ
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
Abstract: hệ thống hóa những lý thuyết có liên quan đến đề tài nghiên cứu như cơ sở lý thuyết về chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của khách hàng, dịch vụ ngân hàng, dịch vụ NHBL, các nghiên cứu ngoài và trong nước liên quan cũng như các mô hình đo lường chất lượng và mô hình lý thuyết đề xuất của đề tài. Luận văn đã kết hợp sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu như phương pháp nghiên cứu định tính, phương pháp nghiên cứu định lượng, phương pháp thống kê mô tả, so sánh, phân tích và tổng hợp.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16210
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh
Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Minh-Phuong.pdf1,85 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.