Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16209
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ: Luận văn thạc sĩ
Authors: Phạm, Thị Minh Hồng
Nguyễn, Hoàng Tiến (Gvhd)
Keywords: Ngân hàng thương mại -- Chất lượng dịch vụ -- Luận văn thạc sĩ
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
Abstract: hệ thống hóa cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ. Từ việc cập nhật các công trình đã nghiên cứu, kế thừa kinh nghiệm trong nước và quốc tế có liên quan tác giả đã đề xuất mô hình nghiên cứu, xây dựng và mã hóa thang đo, tiến hành điều tra 200 khách hàng thông qua bảng câu hỏi phỏng vấn, mẫu khảo sát được chọn theo phương pháp lấy mẫu thuận tiện, phi xác suất, đối tượng được khảo sát là các khách hàng cá nhân đang sử dụng dịch vụ thẻ ATM của BIDV Phú Mỹ.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16209
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.Pham-thi-Minh-Hong.pdf24,68 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.