Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16204
Title: Một số giải pháp nâng cao phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ
Authors: Trần, Xuân Hiển
Nguyễn, Quyết Thắng (Gvhd)
Keywords: Ngân hàng thương mại -- Chất lượng dịch vụ -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
Abstract: Trong điều kiện nền kinh tế quốc tế đang hội nhập sâu rộng như hiện nay, các dịch vụ về ngân hàng bán lẻ đang là nhu cầu rất quan trọng và thiết yếu cho sự phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Ở nước ta số lượng các ngân hàng cung cấp các dịch vụ về ngân hàng bán lẻ chiếm tỷ trọng rất nhỏ, chủ yếu được thực hiện thông qua các sản phẩm về tài khoản thanh toán.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16204
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.Tran-Xuan-Hien.pdf1,75 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.