Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16146
Title: Omotenashi - Văn hóa phục vụ bằng trái tim của người Nhật: Khóa luận tốt nghiệp
Authors: Lâm, Ngọc Như Trúc (GNHD)
Nguyễn, Thúy Linh Tiên
Keywords: Văn hoá Nhật Bản -- Khóa luận tốt nghiệp
Issue Date: 2017
Publisher: Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Ngôn ngữ - Văn hoá - Quan hệ Quốc tế
Description: 99 tr.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16146
Appears in Collections:Ngôn ngữ Nhật Bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Thuy-Linh-Tien.pdf20,95 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.