Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16138
Nhan đề: Giám sát nhịp tim qua điện thoại Android: Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Lưu, Hoàng (GVHD)
Nguyễn, Văn Hải
Nguyễn, Minh Quân
Từ khoá: Tim -- Bệnh -- Nghiên cứu -- Đồ án tốt nghiệp
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện CNTT - Điện - Điện tử
Mô tả: 47 tr.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16138
Bộ sưu tập: Điện - Điện tử (KLTN-BVU)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nguyen-Van-Hai.pdf8,84 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.