Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16137
Nhan đề: Giải pháp nâng cao xuất khẩu hàng nguyên Container bằng đường biển tại công ty TNHH Cai Mep Global Logistics: Khóa luận tốt nghiệp
Tác giả: Ngô, Thị Tuyết (GVHD)
Vương, Hoàng Lệ Thúy
Từ khoá: Hàng xuất khẩu -- Container -- Khóa luận tốt nghiệp
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Kỹ thuật - Kinh tế biển
Mô tả: 52 tr.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16137
Bộ sưu tập: Quản trị Logistics

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Vuong-Hoang-Le-Thuy.pdf6,86 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.