Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16134
Title: Giải pháp nâng cao quy trình giao Container hàng nhập cho khách hàng tại cảng quốc tế Cái Mép: Khóa luận tốt nghiệp
Authors: Đỗ, Thanh Phong (GVHD)
Vũ, Thị Tâm
Keywords: Quản trị Logistics -- Container hàng nhập khẩu -- Khóa luận tốt nghiệp
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại Học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Kỹ thuật - Kinh tế biển
Description: 105 tr.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16134
Appears in Collections:Logistics

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vu-Thi-Tam.pdf24,9 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.