Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16133
Title: Các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ nhà hàng Green tại Khách sạn Công Đoàn: Khóa luận tốt nghiệp
Authors: Phạm, Thu Huyền ( GVHD)
Nguyễn, Thị Bích Vân
Keywords: Khách sạn -- Chất lượng phục vụ -- Khóa luận tốt nghiệp
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại Học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
Description: 92 tr.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16133
Appears in Collections:Ngành Du lịch (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Thi-Bich-Van.pdf2,41 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.