Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16125
Title: Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại NH TMCP Phát triển TPHCM: Khóa luận tốt nghiệp
Authors: Nghiêm, Phúc Hiếu (GVHD)
Trần, Thế Toàn
Keywords: Ngân hàng – Rủi ro tín dụng – Khóa luận tốt nghiệp
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại Học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
Description: 111 tr.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16125
Appears in Collections:Ngành Quản trị kinh doanh (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran-The-Toan.pdf13,21 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.