Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16123
Title: Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ nhà hàng tại khách sạn The Coast Vũng Tàu: Khóa luận tốt nghiệp
Authors: Yi, Kim Quang (GVHD)
Phan, Thị Sương
Keywords: Nhà hàng -- Chất lượng dịch vụ -- Khoá luận tốt nghiệp
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại Học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
Description: 83 tr.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16123
Appears in Collections:Ngành Du lịch (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan-Thi-Suong.pdf40,79 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.