Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16121
Title: Giải pháp hoàn thiện chính sách sản phẩm tại khách sạn Ocean Star: Khóa luận tốt nghiệp
Authors: Yi, Kim Quang (GVHD)
Nguyễn, Ngọc Thanh Thanh
Keywords: Khách sạn -- Chính sách sản phẩm -- Khóa luận tốt nghiệp
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại Học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
Description: 186 tr.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16121
Appears in Collections:Ngành Quản trị du lịch (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Ngoc-Thanh-Thanh.pdf13,92 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.