Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16119
Title: Robot dò Line điều khiển qua điện thoại: Đồ án tốt nghiệp
Authors: Nguyễn, Lương Thanh Tùng ( GVHD)
Nguyễn, Quốc An
Keywords: Thiết kế Robot -- Đồ án tốt nghiệp
Arduino (lập trình điều khiển)
Vi điều khiển -- Lập trình
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu. Viện CNTT – Điện – Điện Tử
Description: 52 tr.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16119
Appears in Collections:Điện - Điện tử (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Quoc-An.pdf1,21 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.