Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16118
Title: Điều khiển máy bơm bằng sóng Wifi và sóng điện thoại: Đồ án tốt nghiệp
Authors: Phạm, Chí Hiếu (GVHD)
Ngô, Văn Hoàng
Keywords: Điều khiển lập trình -- Ứng dụng -- Đồ án tốt nghiệp
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu. Viện CNTT – Điện – Điện Tử
Description: 51 tr.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16118
Appears in Collections:Điện - Điện tử (DATN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ngo-Van-Hoang.pdf725,65 kBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.