Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16115
Title: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam: Khoá luận tốt nghiệp
Authors: Đỗ, Thị Bích Hồng (GVHD)
Hoàng, Kim Anh
Keywords: Kế toán tài chính -- Khóa luận tốt nghiệp
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại Học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
Description: 186 tr.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16115
Appears in Collections:Ngành Kế toán (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoang-Kim-Anh.pdf8,55 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.