Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16114
Title: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty TNHH Xây dựng Phú An: Khoá luận tốt nghiệp
Authors: Nguyễn, Thị Ánh Hoa (GVHD)
Đoàn, Thị Tú
Keywords: Kế toán doanh nghiệp -- Khoá luận tốt nghiệp
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại Học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
Description: 109 tr.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16114
Appears in Collections:Ngành Kế toán (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doan-Thi-Tu.pdf5,76 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.