Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16113
Title: Phân tích tình hình huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông - Chi nhánh Vũng Tàu: Khoá luận tốt nghiệp
Authors: Đỗ, Thị Bích Hồng (GVHD)
Đặng, Thị Thủy Tiên
Keywords: Ngân hàng – Huy động vốn – Khóa luận tốt nghiệp
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại Học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
Description: 69 tr.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16113
Appears in Collections:Ngành Quản trị kinh doanh (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dang-Thi-Thuy-Tien.pdf5,43 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.