Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16112
Title: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại nhà hàng Le Jardin - Khách sạn Mường Thanh Vũng Tàu: Khoá luận tốt nghiệp
Authors: Phạm, Thu Huyền (GVHD)
Đặng, Sỹ Nhân
Keywords: Nhà hàng -- Chất lượng phục vụ -- Khoá luận tốt nghiệp
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại Học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
Description: 84 tr.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16112
Appears in Collections:Ngành Du lịch (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dang-Sy-Nhan.pdf4,25 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.