Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16107
Title: Giáo trình Kinh tế vĩ mô (Lý thuyết, Bài tập & Trắc nghiệm)
Authors: Phạm, Ngọc Khanh
Võ, Thị Thu Hồng
Keywords: Kinh tế vĩ mô -- Giáo trình
Issue Date: 2017
Publisher: Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Nội dung chủ yếu của giáo trình là giới thiệu và phân tích các thành phần của tổng cầu, tổng cung, chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, lạm phát và thất nghiệp trong một nền kinh tế. Từ đó rút ra các nguyên tắc hoạch định và định lượng cho các chính sách kinh tế vĩ mô nhằm điều tiết và quản lý nền kinh tế đạt được mục tiêu ổn định, hiệu quả, tăng trưởng và công bằng.
Description: 254 tr
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16107
Appears in Collections:Giáo trình (BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-Kinh-te-vi-mo.pdf2,21 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.