Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15741
Title: Tình hình hoạt động hợp tác quốc tế trường đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Other Titles: The international cooperation university Ba Ria - Vung Tau
Authors: Nguyễn, Thi Xuân Liên
Keywords: Giáo dục đại học
Issue Date: 4/2014
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Quốc tế
Series/Report no.: Tập san Khoa học và Đào tạo, Số 1, tháng 4 năm 2014;tr 121-122
Abstract: Trên tinh thần hội nhập quốc tế về giáo dục với mục tiêu góp phần thúc đẩy nền giáo dục Việt Nam phát triển nhanh về chất và sốlượng, đảm bảo yêu cầu phát triển đất nước, tiếp cận nền giáo dục đại học chất lượng cao của thế giới phù hợp với điều kiện của Việt Nam, cung cấp đội ngũ lao động trẻ trình độ chuyên môn cao cho xã hội,... Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu đã bước đầu thực hiện một số các hoạt động hợp tác quốc tế tạo động lực chính để phát triển nguồn lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển Trường trở thành đại học nghiên cứu ứng dụng theo chuẩn quốc tế.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15741
Appears in Collections:Tập san 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Thi-Xuan-Lien.pdf136,31 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.