Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15737
Title: Gắn thực tế sản xuất công nghiệp với chương trình đào tạo kỹ sư nghành CNKT Điện - Điện tử
Authors: Nguyễn, Phan Cường
Hoàng, Đình Chiến
Keywords: Giáo dục đại học
Issue Date: 4/2014
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Điện - Điện tử
Series/Report no.: Tập san Khoa học và Đào tạo, Số 1, tháng 4 năm 2014;tr 38-45
Abstract: Bất kỳ một nhà máy, xí nghiệp trong các ngành công nghiệp mũi nhọn, hiện đại nào cũng rất mong muốn tuyển chọn được cho mình những kỹ sư có đủ kiến thức cơ bản về chuyên ngành và vốn hiểu biết thực tế sản xuất tối thiểu. Các chương trình đào tạo về kỹ thuật và công nghệ thường mạnh về lý luận hơn thực tế sản xuất do đó nhân lực lao động đào tạo ra chưa thực sự thỏa mãn yêu cầu về thực tế sản xuất của nhà tuyển dụng. Trong hoàn cảnh đó, khoa Điện - Điện tử củaTrường Đạị học Bà Rịa - Vũng tàu non trẻ chưa có thế mạnh thương hiệu cần phải làm gì để kỹ sư, cử nhân do mình đào tạo ra được chấp nhận trong thị trường lao động công nghiệp hiện đại ngày nay. Bài viết trình bày về một giải pháp của khoa Điện - Điện tử để giải quyết vấn đề được đặt ra ở trên, nội dung của giải pháp là ‘Gắn thực tế sản xuất công nghiệp với chương trình đào tạo kỹ sư nghành CNKT Điện - Điện tử ’. Giải pháp được thử nghiệm cho sinh viên từ khóa 2007 đến nay đã thu được một số thành công bước đầu. Ưu điểm của giải pháp là không cần kinh phí mà vẫn khắc phục được thiếu thốn về cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà trường để nâng cao được kiến thức thực tế sản xuất công nghiệp cho sinh viên thỏa mãn yêu cầu của nhà tuyên dụng. Nội dung trình bày trong bài chỉ là một phương án ví dụ về cách, nơi và nội dung cụ thể gắn thực tế sản xuất công nghiệp vào từng học phần, chương, mục trong chương trình đào tạo kỹ sư CNKT Điện - Điện tử để các bạn đông nghiệp tham khảo.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15737
Appears in Collections:Tập san 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Phan-Cuong.pdf254,45 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.