Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15736
Title: Bàn về bản chất của trường đại học sáng tạo
Authors: Nguyễn, Lộc
Keywords: Giáo dục đại học
Issue Date: 4/2014
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.
Series/Report no.: Tập san Khoa học và Đào tạo, Số 1, tháng 4 năm 2014;tr 9-13
Abstract: Cùng với nhiều xu thế canh tân khác nhau trong giáo dục đại học, việc phát triển mô hình trường đại học sáng tạo (innovative university) được bắt đầu cách đây không lâu và gần đây thu hút được sự chú ý của các nhà nghiên cứu ở Việt Nam. Do vấn đề còn khá mới mẻ nên thông tin về các nghiên cứu liên quan còn ít ỏi, tản mạn, khác nhau và đôi khi là mâu thuẫn nhau. Do vậy, bài này có mục đích tìm hiểu thêm các thông tin về mô hình trường đại học sáng tạo, đặc biệt cố gắng phân tích rõ bản chất của mô hình này, giải thích sự cần thiết của mô hình, những canh tân xảy ra đối với các chức năng chính của trường đại học cũng như cách thức quản lý của mô hình này. Mặc dù được coi là được khởi xướng từ M ỹ và Anh quốc, các luận điểm được nêu ra trong bài này chủ yếu được tổng hợp lại từ các nghiên cứu liên quan đến lý luận và thực tiễn vận hành của tổ chức Liên hiệp các trường đại học sáng tạo Châu Âu (ECIU-European Consortium of Innovative Universities)
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15736
Appears in Collections:Tập san 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Loc.pdf213,21 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.