Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15734
Title: Nghiên cứu hấp thụ trao đổi ion Fe bằng ống và sợi Nanocarbon biến tính
Authors: Lưu, Sơn Tùng
Rakov. E.D
Keywords: Nanocarbon
Hấp thụ trao đổi ion
Issue Date: 4/2014
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Hoá học và CNTP
Series/Report no.: Tập san Khoa học và Đào tạo, Số 1, tháng 4 năm 2014;tr 107-112
Abstract: Nghiên cứu quá trình hấp thụ trao đổi ion trong hệ chứa dung dịch muối Fe (II) hoặc Fe (III) và ống hoặc sợi nanocarbon biến tính. Tìm ra sự phụ thuộc của dung lượng hấp thụ vào các nhân tố: thời gian, tỷ lệ khối lượng chất hấp thụ với thể tích dung dịch, nồng độ dung dịch muối, đại lượng p H và “độ tan” (độ biến tính) của chất hấp thụ. Sự cân bằng của hệ được miêu tả bằng phương trình đẳng nhiệt Lengmuir và Freundlich, động học hấp thụ được miêu tả bằng phương trình bậc nhất. Chỉ ra khả năng đẩy nhanh quá trình hấp thụ bằng việc sử dụng lò vi sóng.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15734
Appears in Collections:Tập san 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luu-Son-Tung.pdf247,22 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.