Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14932
Title: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán và tối ưu hoá giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Xây dựng Thiên Thuận Phát: Khoá luận tốt nghiệp
Authors: Võ, Thị Thu Hồng (GVHD)
Lê, Thị Ngọc Bích
Keywords: Kế toán doanh nghiệp -- Khoá luận tốt nghiệp
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Kinh tế
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14932
Appears in Collections:Ngành Kế toán (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le-Thi-Ngoc-Bich.pdf1,43 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.