Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14927
Title: Giải pháp nâng cao quy trình, thủ tục giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu tại Công ty TNHH MTV PACTRA Việt Nam: Khoá luận tốt nghiệp
Authors: Đỗ, Thanh Phong (GVHD)
Nguyễn, Văn Quốc Nghĩa
Keywords: Quản lý sản xuất -- Khoá luận tốt nghiệp
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Kinh tế
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14927
Appears in Collections:Ngành Quản trị kinh doanh (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Van-Quoc-Nghia.pdf661,74 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.