Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14926
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với thức ăn Hàn Quốc tại nhà hàng MR.PARK của công ty TNHH Thương mại Dịch vụ MPLUS trên địa bàn thành phố Vũng Tàu: Khoá luận tốt nghiệp
Authors: Phạm, Ngọc Khanh (GVHD)
Nguyễn, Thị Thuỳ Linh
Keywords: Quản trị doanh nghiệp -- Khoá luận tốt nghiệp
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Kinh tế
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14926
Appears in Collections:Ngành Quản trị du lịch (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Thi-Thuy-Linh.pdf1,42 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.