Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14921
Title: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thuỷ sản Phước Cơ: Khoá luận tốt nghiệp
Authors: Nguyễn, Thị Anh Thư (GVHD)
Lê, Thị Tuyết
Keywords: Kế toán doanh nghiệp -- Khoá luận tốt nghiệp
Kế toán chi phí
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Kinh tế
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14921
Appears in Collections:Ngành Kế toán (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le-Thi-Tuyet.pdf2,12 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.