Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14920
Title: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Phương Kim: Khoá luận tốt nghiệp
Authors: Võ, Thị Thu Hồng (GVHD)
Hồ, Gia Tường Vy
Keywords: Kế toán doanh nghiệp -- Khoá luận tốt nghiệp
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Kinh tế
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14920
Appears in Collections:Ngành Kế toán (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ho-Gia-Tuong-Vy.pdf2,34 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.