Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14919
Title: Giải pháp nâng cao huy động vốn của ngân hàng Thương mại Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Vũng Tàu: Khoá luận tốt nghiệp
Authors: Phạm, Quý Trung (GVHD)
Hoàng, Thị Thu Hà
Keywords: Ngân hàng thương mại -- Khoá luận tốt nghiệp
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Kinh tế
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14919
Appears in Collections:Ngành Quản trị kinh doanh (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoang-Thi-Thu-Ha.pdf1,02 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.