Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14918
Title: Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thịnh Bích: Khoá luận tốt nghiệp
Authors: Mai, Thị Bạch Tuyết (GVHD)
Hà, Thị Thảo
Keywords: Kế toán doanh nghiệp -- Khoá luận tốt nghiệp
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Kinh tế
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14918
Appears in Collections:Ngành Kế toán (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ha-Thi-Thao.pdf2,96 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.