Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14917
Title: Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại nhà hàng Sò Vàng - Khu du lịch Biển Đông : Khoá luận tốt nghiệp
Authors: Đinh, Thị Hoa Lê (GVHD)
Đỗ, Thị Hoài Vi
Keywords: Du lịch -- Chất lượng dịch vụ -- Khoá luận tốt nghiệp
Nhà hàng -- Chất lượng dịch vụ
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Kinh tế
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14917
Appears in Collections:Ngành Quản trị du lịch (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DO-THI-HOAI-VI.pdf969,07 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.