Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14883
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Thông (GVHD)-
dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Toàn (GVHD)-
dc.contributor.authorNguyễn, Tuấn Anh-
dc.date.accessioned2016-08-16T02:02:49Z-
dc.date.available2016-08-16T02:02:49Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14883-
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Hóa học và Công nghệ thực phẩmvi
dc.subjectCông nghệ chất khí -- Đồ án tốt nghiệpvi
dc.titleThiết kế quy trình công nghệ làm khô khí trên giàn Hải Thạch: Đồ án tốt nghiệpvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYEN-TUAN-ANH.pdf1,92 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.